Patron

"KONTYNUUJEMY TRADYCJE..."

Do wyboru patrona nasza szkoła przygotowywała się od dłuższego czasu. Był to okres ożywionych dyskusji i rozważań dotyczących odpowiedniej kandydatury. Pragnęliśmy, aby patron naszej szkoły był osobowością na miarę XXI wieku, wzorem i przykładem dla młodzieży. Uznaliśmy, że wybór imienia musi być dokonany na drodze demokratycznych działań całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 3 grudnia 2002 r. komisje przedmiotowe przedstawiły propozycje kandydatów na patrona szkoły. Wśród nich znaleźli się Henryk Sienkiewicz oraz ks. Jerzy Popiełuszko. Także Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców zaproponowali kandydaturę polskiego Noblisty, a ponadto Samorząd zgłosił propozycję Wandy Śliwiny i Marka Kotańskiego. Decyzją Rady Pedagogicznej kandydatem na patrona szkoły został Henryk Sienkiewicz. Jednocześnie ustalono termin uroczystości nadania szkole imienia oraz poświęcenia sztandaru na 10 października 2003 roku. Dlaczego wybraliśmy autora "Quo vadis" na patrona? Jest to postać godna uwagi i szacunku. Na książkach Sienkiewicza wychowały się pokolenia Polaków. Cała twórczość tego pisarza to hymn ku czci naszej Ojczyzny, to piękne opisy przyrody ojczystej, bohaterskie zmagania narodu z wieloma wrogami na przestrzeni naszych dziejów, to krzepienie serc naszych rodaków w trudnych dla Ojczyzny chwilach, podtrzymanie nadziei na fakt, że nie wszystko stracone, głęboka wiara na odzyskanie niepodległości przez umiłowaną Polskę. W twórczości tego pisarza spotykamy się z ponadczasowymi wartościami, które są i pozostają bliskie każdemu Polakowi. Sienkiewicz został naszym patronem także z innego powodu. Urodził się na naszej ziemi. Wola Okrzejska, miejsce narodzin pisarza, znajduje się tylko 60 kilometrów od Lubartowa. Dzisiaj w miejscu tym prowadzi działalność poświęcone pisarzowi muzeum, z którym nasza szkoła utrzymuje ożywione kontakty. Kolejnym powodem, dla którego uznaliśmy Sienkiewicza za wzór jest fakt, że był on osobowością wybitną i bardzo utalentowaną. Za swą twórczość epicką został uhonorowany najbardziej prestiżowym na świecie wyróżnieniem, gdyż jako pierwszy Polak otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Ponadto wybór autora "Trylogii" na naszego patrona będzie kontynuacją tradycji tworzonej przez ponad 30 lat przez Szkołę Podstawową nr 2, na miejscu której działa obecnie nasze gimnazjum. Będziemy wszyscy stawiać sobie za wzór tego pracowitego i światłego człowieka, który osiągnął w życiu wielki sukces - z biednego guwernera stał się znanym na całym świecie pisarzem. Mamy nadzieję, że jego książki wychowają następne pokolenia młodzieży, przekazując jej najważniejsze w życiu wartości. Uroczystości nadania szkole imienia towarzyszy poświęcenie sztandaru. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie. Sztandar to symbol Małej Ojczyzny, którą jest szkoła. Fakt, że otrzymujemy jako społeczność szkolna tak zaszczytne imię, zobowiązuje nas wszystkich do godnego reprezentowania szkoły w lokalnym środowisku, a także poza nim.

Copyright 2016©