Kontakt

W związku z wprowadzoną z dniem 1 września 2017 r. reformą oświaty klasy gimnazjalne kontynują naukę w Szkole Podstawowej nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie.

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. P Firleja w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. 1-go Maja 66/74
tel.(0 - 81) 854-61-22
e-mail: gm2lubartow_sekr@op.pl

W godzinach 7.30 - 15.30 czynny jest sekretariat w skrzydle zajmowanym przez klasy gimnazjalne.

Copyright 2016©