Artykuły

Katyń ocalić od zapominienia

Wacław Lalka - życiorys       Wacła w Lalka - dokumenty galeria      Rodzina Wacława Lalki  galeria  

Uroczystość sadzenia Dębu Pamięci        Galeria      Film   

 

          KATYŃ                  

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza w Lubartowie, 28 września 2012r.

Uroczystość sadzenia Dębu Pamięci

          Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie włączyło się w ogólnopolską akcję ?KATYŃ... ocalić od zapomnienia" zainicjowaną w 2008 przez Stowarzyszenie Parafiada. Program ten polega na posadzeniu 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jeden ?katyński Bohater?.

            W Programie uczestniczą szkoły, ośrodki wychowawcze, drużyny harcerskie, urzędy gmin, starostwa powiatowe oraz inne instytucje i organizacje. Ważnym aspektem Programu jest zebranie, zarchiwizowanie i udostępnienie w postaci cyfrowej, pozyskanych możliwie z pierwszej ręki, tj. od żyjących członków rodziny bądź lokalnej społeczności, życiorysów, zdjęć, dokumentów i informacji o Bohaterach, którzy polegli w 1940 roku.

            Program objął swoim zasięgiem również wiele krajów m. in.  Szwajcarię, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Łotwę, Niemcy, Węgry, Norwegię, Cypr, Rosję, Ukrainę, Białoruś i Litwę.

            W ramach Programu  posadzono już 4263 Dęby Pamięci (wg stanu na dzień 25 sierpnia 2012 r.). Na terenie Polski posadzono 3999 Dębów Pamięci, w województwie lubelskim 329, w powiecie lubartowskim 12, w gminie Lubartów 5.

            Walory Programu ?Katyń.. ocalić od zapomnienia? oraz jego znaczenie w pielęgnowaniu pamięci narodowej docenił Prezydent RP, prof. Lech Kaczyński, obejmując Program Honorowym Patronatem. W realizację Programu zaangażowały się również  tak ważne instytucje, jak Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich, a także liczni wojewodowie, marszałkowie i kuratorzy oświaty. Program został także objęty patronatami medialnymi m.in. dziennika ?Rzeczpospolita? i TVP Info.

            Mottem Programu są słowa Jana Pawła II "Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie".

            Uczestnicy projektu zobowiązują się do opieki nad DĘBEM oraz upamiętnienia na terenie swojej szkoły oficera - ofiarę zbrodni.

            Udział w Programie stał się impulsem do odszukania przez nas śladów życia i działalności naszego lokalnego Bohatera ? kapitana Wacława Lalki.

            Poprzez włączenie się do tej akcji chcemy zachować pamięć: o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane strzałem w tył głowy; o wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, artystów, duchownych, dyplomatów.

            Chcemy zachować i pielęgnować pamięć o Wacławie Lalce.

Copyright 2016©